Fjellmiljø AS

(Org. nr. 880 644 092)

Aksjeselskap stiftet i 1999 av 5 grunneiere i Trondrudmarka.
Formålet var å føre fram kommunal kloakkledning via Tverrlia til våre områder.
Arbeidet er sluttført, og har kostet ca. 20 mill. kroner.
Selskapet ble i utbyggingsfasen ledet av styreformann Per Hofseth og daglig leder Ole Arvid Haraldseth.
 
Styreformann: Helge Holm, Mob.tlf. 41 42 10 56
Daglig leder: Helge Holm, Mob.tlf. 41 42 10 56Selskapets adr: 3540 Nesbyen
For informasjon om priser trykk her