Kuluset Vann og Avløp (KVA)

Ca. 8 km vann og avløpsledningsnett i Kulusetområdet. Påbegynt i 1995.
Nytt biologisk renseanlegg fra Ipec Miljø AS, etablert i 2006.
Utvidelsen gjør det mulig å oppgradere hyttene til full sanitær standard.


Anlegget eies og drives av:
Bård Asle Haraldset, Mob.tlf. 41421061
Ole Arvid Haraldseth,  Mob.tlf. 95257160
 
 
Rørleggerkontak:
 
Uavhengig assistanse ved feil og drift virkedager:
Rørl.m. Tom Klype,    Mob.tlf.  95933010
 
Uavhengig døgnvakt Hallingdal Varme & Sanitær AS:
v/Ole Lie: 95281270 
v/Roger Andersen: 90882535For informasjon om priser trykk her