Sameie Trondrudmarka

Organisasjonsnummer 921418663

Registrert sameie med formål å drifte eiendommen gnr. 58 bnr.1, Trondrudmarka.
( ca. 5.500 da. areal )

Dagens eiere er:
Bård Asle Haraldset  Mob.tlf. 41421061
Herbrand Haraldseth Mob.tlf. 95226760