Trondrudmarka ANS

Organisasjonsnummer 983 155 375

Ansvarlig selskap med formål å drifte eiendommen gnr. 58 bnr.1, Trondrudmarka.
( ca. 5.500 da. areal )

Dagens eiere er:
Bård Asle Haraldset  Mob.tlf. 41421061
Ole Arvid Haraldseth Mob.tlf. 95257160
Økonomiansvarlig er:
Hallingdal Økonomiservice AS v/Kjell Huso
3550 Gol, Tlf. 32029323