Trondrudmarka Fjelltomter AS

Organisasjonnummer: 919138106
Formidler fjelleiendom og drifter infrastruktur for vann og avløp i Trondrudmarka
 
Fjelleiendom
Kontakt Jørgen Haraldseth: 95921135

Infrasturktu for vann og avløp
Ca. 8 km vann og avløpsledningsnett i Trondrudmarka. 
Lokalt Biologisk renseanlegg fra Ipec Miljø AS, etablert i 2006 og utvidet i 2018 server området Kuluset
Bostjernlia og Nystølen er knyttet til kommunalt avløp bygget av Fjellmiljø AS.
Området forsynes av en rekke lokale grunnvannsbrønner.
Kontaktperson ved driftsfeil
Herbrand Haraldseth 95226760 
 
Rørleggerkontak: 
Uavhengig assistanse ved feil og drift på eget anlegg
- Rørservice dagtid: 90039843
- Rørservice vakttlf: 95156361