Info til hytteiere

1. Strøm.
    - Hallingdal Kraftnett AS, Lienv. 41 - 3580 Geilo. Tlf. 32 08 71 00
      FEILMELDING, tlf. 32 08 71 30

2. Veier - Vedlikehold og brøyting.
    - Bostjernlia og Kuluset:
      Helge Holm Mob.tlf. 41421056

3. Vegavgifter (se Trondrudvegen og Trondrudmarka Veg)
      v/Tore Ness Mob.tlf. 90178945
 
4. Renovasjon.    Se kommunens hjemmesider  mer info
 
5. Kloakk (2018)           
     - Bostjernlia, Se kommunens hjemmesider   mer info
     - Kuluset      Kr. 4033,-  inkl. mva  ( Trondrudmarka Fjelltomter AS ) 
For spørsmål kontakt Herbrand Haraldseth 95226760
 
 
6. Vann (2018)
    - Bostjernlia  Kr. 2201,-  inkl. mva  ( Trondrudmarka Fjelltomter AS ) 
    - Kuluset      Kr. 2201,-  inkl. mva  ( Trondrudmarka Fjelltomter AS )
For spørsmål kontakt Herbrand Haraldseth 95226760