Uthus/lager

Administrasjon/lager Nesbyen Fjellhytter.

Bygd i 2005. 180 m2 kaldt lager med 60 m2 isolert verksted.
Ved og materialer. Maskiner og utstyr.

Her finner du ”vaktmesteren” i sving med å produsere ved til hyttene, eller reparere ”ting & tang”.
  Følg med.

  "Vaktmesteren" i Bostjernlia vinteren 2001.
  Hytteområdet er nå utsolgt, og nesten ferdig utbygd.
  Det arbeides med en forsiktig fortetting og utvidelse.