Historie

Gudbrand Olsen Tollefsgård var født kring år 1685. Han var son av Ole Knutsen Tollefsgård og Barbo Gudbrandsdatter.  Gudbrand vart i år 1705 gift i Flå med Ingebjørg Persdatter. Ho var født i år 1684 eller 85. Dei hadde 11 onga, mange døydde i ung alder. Gudbrand var nok ein kar med peng. Han handla på gardar og stølsvollar. Dette kunne han ikkje gjort om han ikkje hadde ein del klingende daler.
Les mer
Rukkedalen har ikkje alltid vøre navnet på denne dalen. Rolf Baggetun skriv i boka "Langslet-slekten" at Eidal, som er ein av dei gamle gardane, var tidligare navnet på dalen og elva heitte Eidalselva. Eidalen er ein avledning av eid som betyr innsnevring i fjell, som kan bety lett veg myljo to bygder. Rukkedalen er en hengende dal og vert danna av isen for om lag ni tusen år sea. 
Les mer
Når vinteren var over og skula var slutt, så var det neste me såg fram til å fløtta på stølen. Skula var slutt sist i mai i min barndom. For 60-70 år sea var det framleis slik at skuleåret måtte ordne seg etter arbeidslivet i bygda.
Les mer