Innkallinger

Innkalling til årsmøte i Trondrudmarka velforening

Lørdag 23 februar 2019 kl 11.00 

   
                       

Styrets sammensetning:

               
                       

Formann/Leder

Øyvind Hansen

Timmermannstølen

Ikke på valg

 

 

                       

 

Styremedlem

Borger  Warlo

Båtstjernlie

 

Ikke på valg

 

 

                       

 

Kasserer

Jan-Olav Solberg

Båtstjernlie

 

På valg

   

 

                       

 

"Revisor"

Harald Norberg

Kuluset

 

På valg

 

 

   

Kai  Låtun

 

Storhalle

 

På valg

     

 

                       

 

Valgkomite:

                   

 

   

Erik Lunde

 

Timmermannstølen

På valg

 

 

   

Ellen Blaauw Nordal

Storhalle

 

På valg