Innkallinger

Innkalling til årsmøte i Trondrudmarka velforening
Lørdag 25 februar 2017 kl 11.00


Formann/Leder Øyvind Hansen Timmermannstølen Ikke på valg

Styremedlem Borger  Warlo Bostjernlia
Ikke på valg

Kasserer Jan-Olav Solberg Bostjernlia
På valg Tar gjenvalg
"Revisor" Even Egeberg Storhalle
På valg Tar gjenvalg


Harald Norberg Kuluset
På valg Tar gjenvalg


Valgkomite:
Erik Lunde
Timmermannstølen På valg Tar gjenvalg


Ellen Blaauw Nordal Storhalle
På valg Tar gjenvalg
Januar 2017

Valgkomiteen