Styresammensetning


Formann
Øyvind Roger Hansen
Tlf: 90029400
oyvind-roger.hansen@telenor.com 


Styremedlem 
Borger Warlo
Tlf: 90551051
Borger.warlo@telenor.com


Kasserer 
Jan Olav Solberg  
Tlf: 91644666
j.o.s-as@online.no


Valgkomite

Erik Lunde og Ellen Blaauw Nordal.

Revisor
Kai Låtun og Harald NorbergOPPDATERT: Årsmøtet 2018