Styresammensetning

 

Styreleder: 
Tore Ness, Tubbevegen 5, 3550 Gol
Mobil: 90178945 
 
 
Kasserer: 
Lars Vestheim, Rukkedalen, 3540 Nesbyen
Mobil: 93218771
 
 
Styremedlemmer:
Thor Sjong, Nesbyen  Mob: 41421051
Bernhard Tandberg, Nesbyen mob. 99721142
Olav Erik Tandberg, Nesbyen mob. 48137633

 

Revisorer:

Styret får fullmakt til å finne en uavhengig revisor for 2012 og 2013. Styret håper på innspill fra Veg og Vel styrene på aktuelle kandidater.

 

OPPDATERT: Representantskapsmøte 29.07.16